Změnit jazyk:

Účast v organizovaných aktivitách

Zdroj dat: Eurostat, Flash Eurobarometer on Youth

Klíčová slova: účast; participace; organizace; organizovaná aktivita

Účast v organizovaných aktivitách v uplynulých 12 měsících

Odpovědi na otázku: V posledních 12 měsících, účastnil si se nějaké aktivity z následujících organizací? (multiple)

Tabulka dat

 20142017
Sportovní klub2423
Klub mládeže, volnočasový klub nebo jakýkoliv druh organizace dětí a mládeže1417
Kulturní organizace1819
Politická organizace nebo politická strana56
Místní organizace usilující o zlepšení místní komunity99
Organiazce aktivní v oblasti klimatických změn nebo životního prostředí46
Organizace podporující lidská práva nebo globální rozvoj57
Jiná nestátní organizace612
Žádná z výše uvedených5548

Možné související výzkumy

Zpět na hlavní stránku

Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů