Změnit jazyk:

Osobnostní rozvoj učitele. Učitel a inkluze znevýhodněných dětí.

Autor Julius Sekera
Název organizace Katedra sociální pedagogiky Pdf OU
Rok vydání 2019
Typ zprávy Článek ve sborníku
Anotace Studie je zaměřena na možnosti vychovatelů a učitelů, jak se vyrovnat s pedagogicky náročnými situacemi v práci se znevýhodněnými dětmi.
Klíčová slova učitel, děti, znevýhodnění, inkluze, osobnost
Typ výzkumu jednorázový výzkum, srovnávací výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Poznámka Sekera, J. Osobnostní rozvoj učitele. Učitel a inkluze znevýhodněných dětí.. In: Studijní materiál v rámci KA5 projektu "Vzdělání základ života" . Ostrava: Ostravská univerzita Pedagogická fakulta, 2019. ISBN 978-80-7599-127-0.
Email na řešitele info.pdf@osu.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Uložení zprávy KSP PdF OU, Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava
Instituce Katedra sociální pedagogiky Pdf OU
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet dětí a mladých lidí
Předpokládané počty dětí a mladých lidí
Počet dětí/mladých žijících v materiálně deprivované domácnosti
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů