Změnit jazyk:

Děti v pěstounské péči a jejich školní výkon

Autor Linda Švrčinová
Název organizace ÚPSS PF UP
Rok vydání 2012
Typ zprávy disertační práce
Anotace Disertační práce je zaměřena na problematiku dětí v pěstounské péči, zabývá se systémem péče o ohrožené děti, jeho kritikou, problémy a aktuálně probíhající transformací. Objasňuje problematiku psychické deprivace v kontextu náhradní rodinné péče. Stěžejní empirická část práce se zaměřuje na studii 192 dětí vyrůstajících v pěstounské péči a jejich školního výkonu.
Klíčová slova pěstounská péče, školní výkon, dítě, deprivace, sociálně-právní ochrana dětí
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele linda.svrcinova@upol.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Uložení zprávy ÚPSS PF UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc
Instituce ÚPSS PF UP
Možná souvislost Počet dětí/mladých žijících v materiálně deprivované domácnosti
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů