Změnit jazyk:

První týden povinné školní docházky

Autor Martina Hospodková
Název organizace Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Ústav primární a preprimární edukace
Rok vydání 2017
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Cílem této diplomové práce je ukázat, jak probíhá první týden v září v prvních třídách základní školy v České republice. Teoretická část práce se zaměří na školní zralost a školní připravenost dítěte pro školu. Objasní jeho celkový vývoj a výchovu v preprimárním období. K obohacení teoretické části přispívají i zajímavá doporučení a rady nejen pro učitele, rodiče, ale i pro samotné budoucí prvňáčky. Praktická část práce zjistí na základě kvantitativního průzkumu (dotazníkového šetření) výuku prvního týdne povinné školní docházky. Zmapuje náplň prvního dne ve škole, pomůcky a vybavení, počet a průběh hodin prvního týdne edukace. Praktická část je doplněna o návrhy na průběh prvního týdne povinné školní docházky v různých typech škol.
Klíčová slova povinná školní docházka, první třída, první týden, školní zralost, září, výuka
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele jan.valter@uhk.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1500465417.pdf
Instituce Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Ústav primární a preprimární edukace
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů