Změnit jazyk:

Mladí OSVČ a podnikatelé

Zdroj dat: MPO

Sběr dat od: 2016-12-31

Klíčová slova: OSVČ a podnikatelé

Počet podnikajících fyzických osob

Data ke konci IV. kvartálu daného roku

Tabulka dat

 20132014201520162017
do 18 let514191011
18 - 20 let1229410026880382337747
21 - 25 let8455881560779737387068904
26 - 30 let144283144434143481143102144150

Počet živnostenských oprávnění mladých lidí

Tabulka dat

 20132014201520162017
do 18 let615201112
18 - 20 let150831261911250107309817
21 - 25 let11056311034410694410236691574
26 - 30 let188313196063199073202244197224

Podíl mladých podnikatelů

v procentech

Tabulka dat

 20132014201520162017
do 18 let0,0010,001
18 - 20 let0,630,510,440,4120,385
21 - 25 let4,34,133,933,73,428
26 - 30 let7,347,317,247,1687,172

Podíl živnostenských oprávnění mladých lidí

v procentech

Tabulka dat

 20132014201520162017
do 18 let
18 - 20 let0,560,460,40,370,34
21 - 25 let4,133,983,793,573,21
26 - 30 let7,037,077,067,046,91

Zpět na hlavní stránku

Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů