Změnit jazyk:

Potřeby žáků s odlišným mateřským jazykem ve školách zřizovaných městskou částí Praha 12

Autor SocioFactor s.r.o.
Název organizace SocioFactor s.r.o.
Rok vydání 2017
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Tato závěrečná zpráva je výstupem z výzkumu zaměřeného na zmapování potřeb dětí-cizinců a dětí s odlišným mateřským jazykem v Praze 12. Zadavatelem výzkumu je Odbor školství a kultury městské části Praha 12 a probíhal v červnu až září 2016. Jmenovaný výzkum je součástí komplexněji pojatého projektu „Integrace cizinců ze zemí mimo EU v MČ Praha 12 – Respekt 2016“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR. Byl zvolen kvalitativní výzkumný postup, pro potřeby výzkumu bylo uskutečněno celkem devět focus groups. V těchto skupinách bylo zapojeno 4 až 6 dětí a celkem se jich zúčastnilo 50 participantů z řad žáků.
Klíčová slova děti, žáci, cizinci, potřeby, odlišný mateřský jazyk
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele info@sociofactor.eu
Dostupnost dostupný u řešitele
Odkaz na zprávu https://www.praha12.cz/assets/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=52585
Instituce SocioFactor s.r.o.
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet dětí a mladých lidí
Předpokládané počty dětí a mladých lidí
Celkové počty žáků a studentů
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů