Změnit jazyk:

Volný čas ve výzkumném diskursu v konsekvencích témat sociální pedagogiky

Autor Veronika Kolaříková, Jiří Němec
Název organizace PF MU
Rok vydání 2017
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Přehledová studie analyzuje vybrané výzkumné studie volného času z české a zahraniční provenience s relací k tématům sociální pedagogiky. Cílem studie je nejen představit metodologické designy prezentovaných výzkumů (zejména poukázat na metody sběru dat a jejich analýzu), ale také zprostředkovat čtenářům hlavní výzkumné závěry těchto studií. Pozornost je věnována nejen náplni volného času, ale především vztahu volného času k fyzickému i duševnímu zdraví člověka (diskutována je problematika stresu, deprese a pocitu životní pohody), dále vztahu volnočasových aktivit k socioekonomickému statusu rodin nebo působení rodičovské kontroly na způsob trávení volného času jejich dětí.
Klíčová slova volný čas, výzkum, přehledová studie, pocit životní pohody, stres, počítač, děti, mládež, dospělí
Typ výzkumu srovnávací výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AK Sport, aktivity volného času
Poznámka Kolaříková V. - Němec, J. (2017). Volný čas ve výzkumném diskursu v konsekvencích témat sociální pedagogiky. Sociální pedagogika, 2017, ročník 5, číslo 1, s. 10–28.
Email na řešitele kolarikova.veronika@mail.muni.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Odkaz na zprávu https://soced.cz/wp-content/uploads/2017/04/STUDIE_SocEd_05-01-20171.pdf
Uložení zprávy Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 538/31, Brno
Instituce PF MU
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet dětí a mladých lidí
Předpokládané počty dětí a mladých lidí
Počet oslovených klientů pomocí sítě ICM
Poměr nezaměstnanosti mládeže (15-24 let) v %
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů