Změnit jazyk:

Mládež a hodnoty 2018: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti

Autor Potměšilová, Petra Öbrink Hobzová, Milena (eds.)
Název organizace Univerzita Palackého
Rok vydání 2018
Typ zprávy sborník
Anotace Sborník obsahuje vybrané příspěvky z konference Mládež a hodnoty 2018, která se uskutečnila v Olomouci na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého. Příspěvky lze rozdělit do tří různých oblastí. První se zabývá vývojem a charakteristikou hodnot mezi mladými lidmi. Druhá část se zaměřuje na hodnoty u konkrétních skupin, například osob se speciálními vzdělávacími potřebami, a také na otázky týkající se menšin. Závěrečný díl se orientuje na hodnoty ve vztahu k náboženství a víře. Některé lze označit jako přehledové studie, jiné prezentují původní výzkum.
Klíčová slova hodnoty, mládež
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AO Sociologie, demografie
Email na řešitele prodejna.vup@upol.cz
Dostupnost dostupný po zaplacení
Uložení zprávy Vydavatelství UP, Biskupské náměstí 1, Olomouc
Instituce Univerzita Palackého
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet oslovených klientů pomocí sítě ICM
Poměr nezaměstnanosti mládeže (15-24 let) v %
Pracovní místa v evidenci úřadu práce pro absolventy a mladistvé
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů