Změnit jazyk:

Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti

Autor Macek Petr
Název organizace IVDMR FSS MU
Rok vydání 2011
Typ zprávy informace o projektu
Anotace Hlavním cílem výzkumného projektu „Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti“ bylo pokračování dlouhodobého longitudinálního výzkumu dětí a jejich rodin založeného v rámci European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood (ELSPAC). Skupina stejně starých adolescentů byla výzkumně sledována ve dvouročních intervalech po celou dobu trvání výzkumného záměru. Poslední hromadný sběr dat se uskutečnil na přelomu adolescence a dospělosti ve věku 19 let.
Klíčová slova autonomie, vynořující se dospělost, adolescence, identita, vývoj osobnosti, mládež, rodina, dospívání
Typ výzkumu kontinuální výzkum
Datum zahájení 1. 1. 2005
Datum ukončení 31. 12. 2011
Obor AN Psychologie, AO Sociologie, demografie
Email na řešitele macek@fss.muni.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Odkaz na zprávu https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/2419?lang=cs&page=1
Uložení zprávy IVDMR FSS MU, Joštova 10, Brno
Instituce IVDMR FSS MU
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet oslovených klientů pomocí sítě ICM
Poměr nezaměstnanosti mládeže (15-24 let) v %
Pracovní místa v evidenci úřadu práce pro absolventy a mladistvé
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů