Změnit jazyk:

České děti venku: Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas

Autor Nadace Proměny Karla Komárka
Název organizace Nadace Proměny Karla Komárka
Rok vydání 2016
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Výzkum se zaměřuje na analýzu způsobů trávení volného času dětí ve věku 7 - 15 let a podrobně se věnuje popisu trávení volného času venku. Kolik času mu děti věnují. Kde, kdy, jak a s kým tráví děti venku svůj čas. Velikost vzorku je 1515 respondentů ve věku 7–15 let, sběr dat probíhal prostřednictvím samovyplňovacího dotazníku vyplňovaného na internetu (CAWI). Výzkum je reprezentativní pro populaci ČR 7–15 let dle věku a pohlaví dítěte a kraje, velikosti místa bydliště.
Klíčová slova volný čas, děti a mládež, prostředí
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AK Sport, aktivity volného času
Email na řešitele petra.hrubosova@nadace-promeny.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1568036387.pdf
Instituce Nadace Proměny Karla Komárka
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů