Změnit jazyk:

1. až 8. třída "Žák v měnících se podmínkách současné školy"

Autor Pražská skupina školní etnografie
Název organizace Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Rok vydání 2002
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace 1. až 8. třída "Žák v měnících se podmínkách současné školy" - příloha závěrečné zprávy grantového projektu GA ČR 406/00/0470 v rámci longitudinálního výzkumu Pražské skupiny školní etnografie, který probíhal v letech 1995 - 2002, výzkumný tým provázel 4 třídy dětí (základní soubor o 100 - 110 dětech) od jejich vstupu do školy až do konce povinné docházky. Ve výzkumu jsou silně zastoupena témata spadající do oblasti kognitivního vývoje, druhou tematickou větví výzkumu je oblast zkoumání sociálních vztahů ve třídě. Výzkumy byly realizovány pomocí klasických kvalitativních technik jako zúčastněné pozorování, rozhovory a analýza materiálů z prostředí; kromě toho byly zařazeny některé metody kvantitativní a např. i psychologické testy.
Klíčová slova kognitivní vývoj, sociální vztahy, třída, škola, žáci, školní etnografie, kvalitativní výzkum
Typ výzkumu kontinuální výzkum, kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele info@pedf.cuni.cz
Dostupnost jiný
Odkaz na zprávu http://kps.pedf.cuni.cz/psse/index.php?p=vyzkum
Instituce Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Možná souvislost Celkové počty žáků a studentů
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů