Změnit jazyk:

Riziková mládež a užívání drog a alkoholu v jejím blízkém okolí

Autor Mgr. Jana Miholová
Název organizace KSPSP FSS MU
Rok vydání 2018
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Tato práce se zaměřuje na práci pracovníku NZDM s rizikovou mládeží a jejím blízkým okolím, ve kterém se vyskytuje drogová či alkoholová závislost. V první části textu jsou definovány teoretické pojmy, se kterými pracuji ve výzkumné části. Výzkumná část je založena na analýze pěti rozhovorů se sociálními pracovníky NZDM, která obsahuje co je pro pracovníky zdrojem podpory a co zdrojem bariér v práci s blízkým okolím klientů NZDM. Pro pracovníky nebyly odpovědi jednoduché, protože práci s prostředím klienta nevnímají primárně jako součást své práce. I přesto nacházely různé podpory i bariéry v práci s blízkým okolím klienta, ať už na organizační nebo osobní úrovni. U některých se tyto dvě roviny prolínaly. Výzkum ukázal, že pracovníky v práci podporuje vzdělávání, supervize, důvěra klienta, odstup a angažovanost. Jako bariéry pracovníci vnímají nedostatek pracovníků, špatnou úroveň vzdělávání, nejistotu a přepracovanost. Některé zdroje podpory a bariér se u respondentů shodovaly, jiné byly individuální.
Klíčová slova Sociální pracovník, riziková mládež,nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, problémové užívání drog a alkoholu, rodina, vrstevníci, zdroje podpory, bariéry
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AK Sport, aktivity volného času
Email na řešitele neni@neni.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Odkaz na zprávu https://is.muni.cz/th/vnen2/
Uložení zprávy Ano
Instituce KSPSP FSS MU
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů