Změnit jazyk:

Zdraví a životní styl dětí a školáků

Autor Michal Kalman, Jana Vašíčková (eds.)
Název organizace Univerzita Palackého v Olomouci
Rok vydání 2013
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Publikace shrnující současné poznatky z oblasti životního stylu dětí a školáků. Cenné poznatky a data jsou založeny na výsledcích mezinárodní výzkumné studie o zdraví a životním stylu dětí a školáků HBSC – Health Behaviour in School-aged Children. Publikace názorně vystihuje specifické oblasti chování, které mají významný vztah k tělesnému a duševnímu zdraví dětí a mládeže zejména v oblasti stravovacích a pohybových zvyklostí, kouření, pití alkoholu, úrazovosti, využívání volného času, životní spokojenosti apod. Všechny tyto, ale i další determinanty jsou zasazeny do sociálního prostředí rodiny a školy. Poznatky a data slouží nejen k monitorování současného stavu životního stylu dětí a mládeže, ale přispívají ke strategickému rozhodování při tvorbě strategií, politik a preventivních programů zaměřených na děti.
Klíčová slova HBSC, Podpora pohybové aktivity, Zdravotní determinanty, BMI, Veřejné zdraví, Rodina a vrstevníci, Škola a školní adaptace, Sociální kapitál, Kvalita života, Životní spokojenost, Výživa, Rizikové chování, alkohol, tabák, drogy, Sexuální chování, Úrazy a násilí, Volnočasové aktivity
Typ výzkumu kontinuální výzkum, kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení 31. 12. 2013
Obor FQ Veřejné zdravotnictví
Email na řešitele michal.kalman@upol.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1530357126.pdf
Odkaz na zprávu http://hbsc.upol.cz/download/zdravi%20skolaci_publikace_WEB.pdf
Uložení zprávy Ano
Instituce Univerzita Palackého v Olomouci
Web instituce www.hbsc.upol.cz
Možná souvislost Požívání alkoholu
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů