Změnit jazyk:

Zkušenost českých dětí s alkoholem ve vztahu k vybraným rodinným indikátorům

Autor Lenka Hodačová, Jindra Šmejkalová, Eva Čermáková, Michal Kalman
Název organizace Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Rok vydání 2017
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Účelem tohoto článku je monitorovat a analyzovat vlivy vybraných rodinných indikátorů vztahujících se ke spotřebě alkoholu a zkušenosti s opilstvím v reprezentativním vzorku českých dětí.
Klíčová slova HBSC, spotřeba alkoholu, rodina, Česká republika, děti
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor FM Hygiena
Email na řešitele hodacoval@lfhk.cuni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1522514066.pdf
Odkaz na zprávu http://apps.szu.cz/svi/cejph/show.php?kat=archiv/2017-1-04
Uložení zprávy Ano
Instituce Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet dětí a mladých lidí
Předpokládané počty dětí a mladých lidí
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů