Změnit jazyk:

Možnosti výzkumu integrace dětí Vietnamců v Česku: příklad základní školy Praha-Kunratice

Autor Eva Janská, Alena Průšvicová, Zdeněk Čermák
Název organizace Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Rok vydání 2011
Typ zprávy studie
Anotace V České republice vzniká a narůstá 1,5. a 2. generace Vietnamců, tj. dětí, které do Česka přišly s rodiči či se tu již narodily. Vzhledem k tomu je proces integrace rodičů a jejich dětí do společnosti důležitým aspektem dalšího vývoje vztahů mezi majoritní a minoritní společností. Cílem článku je na základě šetření u vybraného vzorku vietnamských dětí prozkoumat současný stav jejich integrace do společnosti, vytipovat nejdůležitější faktory, které integraci podporují nebo ztěžují a přispět tak do širší diskuse k této problematice. V rámci dotazníkového šetření u vietnamských žáků i kontrolní skupiny Čechů bylo stanoveno pět okruhů: etnicita, jazykové znalosti, škola a volný čas, sociální vztahy a diskriminace, rodina a komunita. Z výzkumu vyplývá, že vietnamské děti se úspěšně integrují do majoritní společnosti. Zejména to platí v oblasti integrace kulturní, identifikační, institucionální a sociální. Pouze z hlediska sídelní/prostorové integrace je možné pozorovat určitou míru separace.
Klíčová slova imigrace - integrace - 1,5 a přistěhovalci druhé generace – Vietnamci, Integrační faktory.
Typ výzkumu kvalitativní , kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AC Antropologie, archeologie, etnologie, AM Pedagogika a školství, AO Sociologie, demografie
Email na řešitele janska@natur.cuni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1432571066.pdf
Instituce Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů