Změnit jazyk:

Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách po studentských volbách 2010.

Autor Člověk v tísni
Název organizace Člověk v tísni, o. p. s.Jeden svět na školách
Rok vydání 2010
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Společnost Člověk v tísni, o. p. s., pořádala před parlamentními volbami projekt Studentské volby 2010 na středních školách. Po skončení parlamentních voleb se uskutečnilo dotazníkové šetření jak na školách, kde se studentské volby konaly, tak i na školách, kde se nekonaly. Vyhodnocování projektu probíhalo ve spolupráci s agenturou Millward Brown. Celkem bylo dotazováno 2 001 studentů, z toho 1 239 ze škol, kde studentské volby proběhly, a 762 ze škol, kde studentské volby neproběhly. Cílem projektu Studentských voleb bylo přiblížit studentům základní demokratické principy, seznámit je s volebním systémem České republiky,iniciovat mezi studenty samotnými i mezi studenty a jejich pedagogy debatu o společenských tématech a zvýšit účast prvovoličů a mladých lidí ve skutečných volbách.
Klíčová slova Jeden svět, občanská společnost, volby, studenti, střední škola
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení 26. 4. 2010
Datum ukončení 27. 8. 2010
Obor AE Řízení, správa, administrativa
Email na řešitele skoly@jedensvet.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1351762548.pdf
Uložení zprávy Člověk v tísni, o. p. s.Jeden svět na školách , Šafaříkova 24, Praha 12000
Instituce Člověk v tísni, o. p. s.Jeden svět na školách
Možná souvislost Celkové počty žáků a studentů
Účast ve volbách do PS 18 – 29 let
Účast ve volbách (Eurostat)
Podíl kandidátů ve volbách do 30 let
Podíl zvolených politiků do 30 let
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů