Změnit jazyk:

Výsledky studentských voleb 2012

Autor Člověk v tísni
Název organizace Člověk v tísni
Rok vydání 2012
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Studentské volby 2012 jsou součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách, konkrétně projektu Kdo jiný? zaměřeného na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti. Cílem je přiblížit studentům základní demokratické principy, seznámit je s volebním systémem České republiky podpořit dialog týkající se správy veřejných věcí jak mezi studenty, tak mezi nimi a jejich pedagogy a zvýšit účast prvovoličů a mladých lidí v řádných volbách. Středoškoláci si přibližně měsíc před krajskými volbami zkusili volit „nanečisto“ politické strany, které letos kandidují do zastupitelstev v jednotlivých regionech České republiky. Projektu Studentské volby 2012 se letos dne 6. září zúčastnilo 22 360 studentů ze 170 škol z celé republiky z toho 77 gymnázií, 98 středních odborných škol (SOŠ) a 18 učilišť (SOU).
Klíčová slova Jeden svět, občanská společnost, volby, studenti, střední škola
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení 1. 9. 2012
Datum ukončení 1. 10. 2012
Obor AE Řízení, správa, administrativa
Email na řešitele jsns@jsns.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1351762008.pdf
Uložení zprávy Člověk v tísni, Šafaříkova 24,Praha 0
Instituce Člověk v tísni
Možná souvislost Celkové počty žáků a studentů
Účast ve volbách do PS 18 – 29 let
Účast ve volbách (Eurostat)
Podíl kandidátů ve volbách do 30 let
Podíl zvolených politiků do 30 let
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů