Změnit jazyk:

Eurobarometr ČR 2002

Autor PhDr. František Pelka, Mgr. Marta Ondrušková
Název organizace Národní Institut Dětí a Mládeže
Rok vydání 2002
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace EUROBAROMETR ČR 2002 je srovnávacím výzkumem zaměřeným na názory Evropské mládeže. Výsledky tohoto výzkumu jsou srovnávány se stejným výzkumem z roku 1998. Zatímco v roce1998 se zúčastnilo výzkumu celkem 805 mladých lidí, v roce 2002 bylo zpracováno 928 dotazníků. S ohledem na srovnání byl dotazník modifikován podle verze, která byly v zemích EU užita v roce 2001. Cílem výzkumu bylo získat názory mladých lidí na celou řadu oblastí jejich života v EU tak, aby bylo možno srovnávat výpovědi naší a evropské mládeže. Výsledky výzkumu mohou být využity pro přípravu materiálů ke koncipování státní politiky vůči mládeži a pro přípravu podkladových materiálů pro orgány EU. Otázky se zaměřily na to, co pro dnešní mládež znamená Evropská Unie, jaký má pro ně přínos, jaký je jejich názor na jednotnou měnu a evropské občanství. Otázky se dále zaměřily na informovanost české mládeže o dění v EU, její pracovní a cestovatelské zkušenosti, postoj k minoritním skupinám a otázky zaměstnání v EU.
Klíčová slova Eurobarometr; politika; Evropská Unie; mládež; postoje a názory; evropská měna; evropské občanství; zaměstnání; informovanost; politická participace; minoritní skupiny; vzdělání
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení 1. 1. 2002
Datum ukončení 30. 11. 2002
Obor AO Sociologie, demografie
Poznámka
Email na řešitele vyzkumy@nidv.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1137849072.pdf
Uložení zprávy Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, Praha 1
Instituce Národní Institut Dětí a Mládeže
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet oslovených klientů pomocí sítě ICM
Zaměstnaní
Nezaměstnaní
Poměr nezaměstnanosti mládeže (15-24 let) v %
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů