Změnit jazyk:

Resilience u adolescentů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež

Autor Ivana Štefková, Martin Dolejš
Název organizace FF UPOL
Rok vydání 2016
Typ zprávy monografie
Anotace Cílem monografie a výzkumného projektu je vymezit klíčové osobnostní charakteristiky psychické odolnosti u dospívajících klientů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Pro výzkum byla zvolena forma smíšeného výzkumu, kvantitativní část spočívala v dotazníku měření škály resilience pro děti a adolescenty (Resiliency Scales for Children and Adolescents). Celkem byla získána data od 451 klientů z 39 nízkoprahových zařízení. Průměrný věk všech respondentů činil 14,35 let. V rámci kvalitativní metodologie byla využita případová studie.
Klíčová slova resilience, odolnost, psychika, emoce, nízkoprahová zařízení, rizikové chování, mládež, adolescenti
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AK Sport, aktivity volného času
Email na řešitele info@ff.upol.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Odkaz na zprávu https://www.ff.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/pch/vyzkum/Stefkova-Resilience_interior.pdf
Instituce FF UPOL
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet oslovených klientů pomocí sítě ICM
Poměr nezaměstnanosti mládeže (15-24 let) v %
Pracovní místa v evidenci úřadu práce pro absolventy a mladistvé
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů