Změnit jazyk:

Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí s odlišným mateřským jazykem v kontextu inkluzivního vzdělávání

Autor Marie Rychlíková
Název organizace PedF UK
Rok vydání 2016
Typ zprávy disertační práce
Anotace Předmětem disertační práce je problematika čtenářské gramotnosti u žáků s odlišným mateřským jazykem v primárním vzdělávání. Cílem práce je analýza a popis soudobého stavu čtenářské gramotnosti v kontextu inkluzivního vzdělávání u dětí s odlišným mateřským jazykem. Struktura práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a výzkumnou. Ve výzkumné části byly použity metody kvantitativního a také kvalitativního výzkumu.
Klíčová slova čtenářská gramotnost, počáteční čtenářská gramotnost, inkluze, stereotypy, žák s odlišným mateřským jazykem, úroveň čtenářské gramotnosti
Typ výzkumu kvalitativní , kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele info@pedf.cuni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1602794343.pdf
Instituce PedF UK
Možná souvislost Počet dětí/mladých žijících v materiálně deprivované domácnosti
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů