Změnit jazyk:

Výsledky šetření o dopadech nouzového stavu v důsledku koronaviru mezi poskytovateli školské primární prevence rizikového chování

Autor Roman Petrenko, Lucie Myšková
Název organizace Centrum sociálních služeb Praha
Rok vydání 2020
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Cílem šetření Pražského centra primární prevence bylo zjistit dopad šíření onemocnění COVID-19, v jehož důsledku došlo k uzavření škol a vzdělávání na dálku, na činnost poskytovatelů školské primární prevence rizikového chování. Šetření bylo provedeno metodou kvantitativní. Online dotazník vyplnili zástupci celkem 13 poskytovatelů školské primární prevence rizikového chování.
Klíčová slova COVID-19, uzavření škol, školství, vzdělávání na dálku, dotazník, rizikové chování. školská primární prevence
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele roman.petrenko@csspraha.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1598694070.pdf
Instituce Centrum sociálních služeb Praha
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů