Změnit jazyk:

Výsledky šetření o rizikovém chování žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v Praze

Autor Roman Petrenko, Miroslav Líbal
Název organizace Centrum sociálních služeb Praha
Rok vydání 2019
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Centrum sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence realizovalo v závěru roku 2018 rozsáhlé elektronické dotazníkové šetření o rizikovém chování žáků pražských základních a středních škol. Šetření se zúčastnilo 8 482 žáků ve věku 11 až 21 let.
Klíčová slova primární prevence, rizikové chování, Praha, žák, učitel, návykové látky, školní klima
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele info@csspraha.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1561366389.pdf
Instituce Centrum sociálních služeb Praha
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů