Změnit jazyk:

Mediální gramotnost středoškoláků a jejich postoje k mediím

Autor Člověk v tísni
Název organizace Člověk v tísni
Rok vydání 2018
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Cílem výzkumu, který realizoval Člověk v tísni ve spolupráci s agenturou Median jako součást mediálně-vzdělávacích aktivit programu Jeden svět na školách, bylo zjišťování postojů středoškoláků k médiím a jejich roli ve společnosti. Velikost vzorku šetření byl 1002 respondentů, jako metoda sběru dat byl využit samovyplňovací online dotazník (CAWI) dotazovaný z části na panelu MEDIAN a zčásti na náhodně vybraných školách.
Klíčová slova Projekt Jeden svět, střední školy, postoje, názory, hodnoty, životní styl, média, politika, demokracie, gramotnost
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele mv@jsns.cz
Dostupnost jiný
Odkaz na zprávu https://www.jsns.cz/nove/pdf/medialni_gramotnost_zaku_2018.pdf
Instituce Člověk v tísni
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů